סיום קורס טיס מספר 171 IAF 169 Graduation 171
סיום קורס טיס מספר 171 IAF 169 Graduation 171